Welkom

Wij zijn een modern en flexibel makelaarskantoor. 
‘Groot worden door klein te blijven’ is ons motto. Dit houdt concreet in dat we onze organisatie zo compact mogelijk houden en daardoor onze aandacht maximaal kunnen vestigen op u.

Ons werkgebied ligt van Parkstad tot en met Maastricht en het tussenliggende Heuvelland.

Wij zijn een ‘Full Service’ makelaar wat wil zeggen dat wij u begeleiden van begin tot en met het eind van het verkoopproces.
Wij houden het graag persoonlijk en dat betekend dus maatwerk. U mag van ons meer verwachten. We geven helder advies inzake de verkoopwaarde van uw woning en de verwachte verkooptijd. 
Wij adviseren u hoe uw woning zo optimaal mogelijk gepresenteerd kan worden, we maken duidelijke afspraken en komen die ook na! Wij geven u alle ondersteuning en begeleiding van het verkoopproces tot en met de afwikkeling bij de notaris.
Dit gecombineerd met onze kennis van de lokale markt zorgt ervoor dat u het maximale rendement realiseert en de verkoop achteraf als een verademing hebt ervaren.

Hieronder geven wij in het kort het verkoopproces weer:

Voorbereidende werkzaamheden
Tijdens het intake gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we aan de hand van uw wensen inzake onder andere de verkoopperiode, de vraagprijs, de verkoopstrategie, de mogelijkheden.
Animo verzorgt de actuele kadastergegevens en omgevingskaart en stelt een prijsvergelijking op in de omgeving. Vervolgens adviseren wij u over de reële vraagprijs en ondergrens en eventuele zaken welke de woning maximaal tot haar recht laten komen.
Vervolgens wordt de woning door ons opgenomen en worden foto’s gemaakt.

Publicatieplan
Naast internet zijn social media tegenwoordig onmisbaar om een woning optimaal te presenteren bij een zo groot mogelijk publiek. Wij stellen de teksten op voor de diverse websites en social media en stellen de verkooppresentatie/ brochure op.
De ‘te koop’-borden worden geplaatst en de ‘helpmee’ tool wordt voor u beschikbaar gemaakt om uw familie, vrienden en kennissen te informeren over de verkoop van uw woning.
Wij bellen, schrijven en mailen woningzoekers over uw woning en staan belangstellenden persoonlijk, telefonisch of anderszins te woord. We maken bezichtigingsafspraken met potentiele kopers en presenteren uw woning.

Bezichtigingen
Wij leiden belangstellenden rond en presenteren uw woning en schetsen een beeld om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de potentiële koper.
Wij voeren in overleg met u de onderhandelingen om tot een optimale verkoopprijs en voorwaarden te komen. 

Verkoop
Na overeenstemming maken wij de koopakte in concept op met daarin opgenomen de juiste voorwaarden en voorbehouden. De stukken worden naar de door de koper gekozen notaris gezonden. Eventuele voorbehouden worden door ons geagendeerd en in de gaten gehouden.
Wij begeleiden vanzelfsprekend een door de koper ingeschakelde taxateur en/ of bouwkundige tijdens het bezoek aan de woning.

Effectuering en Nazorg
Eventuele bankgaranties worden gecontroleerd en indien nodig nagebeld, danwel wordt de koper officieel aangeschreven tezamen met een ingebrekestelling indien de garantie niet tijdig ontvangen is.
Op de passeerdatum wordt ‘afgeschouwd’. De koper krijgt hierbij de mogelijkheid om zich te vergewissen dat de woning zich in ongewijzigde staat bevindt en worden de meterstanden voor gas, water en licht opgenomen. 
Wij begeleiden het passeren van de woning bij de notaris en staan klaar als er nog vragen en of klachten zijn.