Aankoopbegeleiding

Een nieuw huis kopen is een spannende aangelegenheid en misschien wel één van de belangrijkste uw leven. Om te zorgen dat het ook een aangename aangelegenheid wordt, nemen wij u hierbij graag zoveel mogelijk zorgen uit handen. Of het nu gaat om het vinden van een geschikte woning, immers niet elk huis staat op internet, het voeren van de onderhandelingen met de verkoper, of de financiering van uw droomhuis.
Wij staan u graag met raad en daad bij!


Het eerste oriënterende gesprek
Tijdens de eerste vrijblijvende gesprek maken we nader kennis met elkaar en bespreken we uw wensen en financiële mogelijkheden. Wij informeren u over onze uitgebreide dienstverlening en inventariseren samen met u uw huidige en toekomstige woonbehoeften en financiële mogelijkheden.
Aan de hand daarvan maken we concrete afspraken hoe we u als beste van dienst kunnen zijn.

Woningselectie
Aan de hand van uw woonwensen inzake oppervlakte, locatie, buitenruimte etc gaan wij gericht op zoek naar uw woning waarbij wij gebruikmaken van ons uitgebreide netwerk.
Heeft u zelf al één of meerdere woningen op het oog, dan kunnen wij deze gezamenlijk doorlopen en beoordelen. 
Wanneer er een woning is gevonden die aan uw wensen voldoet, dan zullen wij een afspraak maken voor een bezichtiging.

Bezichtigingen
Tijdens de bezichtiging van een woonhuis wordt je meestal overspoeld met indrukken. Daarom begeleiden wij u tijdens een bezichtiging. Wij bekijken de bouwkundige en technische staat van de woning, de woonomgeving en de voorzieningen in de wijk en de woning zelf. Wij kijken het bestemmingsplan na, de kadastrale gegevens en de tijd dat een woning al te koop staat. Tezamen met onze bepaling van de werkelijke waarde van de woning bespreken we achteraf uw en onze bevindingen en horen we graag uw reactie over de betreffende woning.
Bij serieuze belangstelling van u gaan we na of er verkoop regulerende bepalingen (antispeculatiebeding, voorkeursrecht gemeente) van toepassing zijn. Rusten er bijvoorbeeld rechten van derden op zoals erfdienstbaarheden? Is er een noodzaak tot het verrichten van een bouwtechnische keuring? Betreft het eigen grond of erfpacht? Is er een VvE (Vereniging van Eigenaren) en zo ja, hoe is de financiële positie van deze vereniging en wat bedragen de maandelijkse servicekosten? 
Al deze informatie bepaalt vervolgens of de woning interessant genoeg voor u is om de volgende fase in te gaan.

Onderhandelingen
In nauw overleg zullen wij met u een onderhandelingstactiek bepalen, de maximale prijs en het openingsbod vaststellen. Is het raadzaam om een optie te nemen op de woning? Tijdens de onderhandelingen zullen wij u tevens adviseren omtrent de diverse mogelijke ontbindende voorwaarden, een eventuele waarborgsom, het tijdstip en de wijze van oplevering en de roerende zaken die eventueel mee gekocht worden.

Overeenkomst
Wij nemen samen met u de koopakte met al haar bijlagen door en onderhouden nauw contact met de notaris over de verdere afwikkeling van de koop.

Tussen koop en levering
Wij zien toe op een correcte afwikkeling van uw aankoop. Wij bewaken de termijnen zoals deze in de koopovereenkomst zijn overeengekomen en onderhouden het contact met de verkopende partij, de notaris, eventueel de bouwkundige, taxateur en anderen. Desgewenst verzorgen wij ook de taxatie voor uw hypotheekaanvraag. Wij controleren de transportakte (akte van levering) en de nota van afrekening en zijn aanwezig bij de notariële afhandeling.

Nazorg
Omdat wij graag een langdurige samenwerking nastreven met onze cliënten staan wij u ook na levering van uw woning graag met raad en daad bij!